С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Tuesday, September 5, 2017

Приключи събирането на заявки за литература

Приключи срокът за събиране на заявки за литература. Постъпили след крайната дата - 04.09.2017 г. - няма да бъдат разглеждани. За обобщения списък, който ще бъде поръчан по реда на ЗОП, ще бъдете информирани допълнително на сайта на проекта.

Thursday, August 31, 2017

Обучение за преподаватели: Модул "Научноизследователска етика"

На 27 септември 2017г. от 9 до 13 часа в Конферентната зала на Ректората ще се проведе обучение за преподаватели - модул "Научноизследователска етика".

Лектори:
доц. д-р Валентина Кънева (ФФ), Председател на Етичната комисия на СУ
ас. д-р Теменужка Малчева-Зафирова (ФМИ), член на Етичната комисия на СУ

ПРОГРАМА 

9.00 - 9.15 - регистрация на участниците

9.15 - 11.00 - доц. д-р Валентина Кънева
  • Етика в научното изследване. Роля на етичните принципи и правила в областта на научното изследване. Професионализъм и изследователски интегритет.
  • Нарушения на принципите на научноизследователската етика. Насърчаване на добри практики в научните изследвания. Етични кодекси. Институционални политики. 

11.00 - 11.30 - кафе пауза

11.30 - 13.00 - ас. д-р Теменужка Малчева-Зафирова
  • Плагиатство. Избягване на плагиатството. 
  • Авторство и съавторство. Проблемното авторство. Критерии за авторство и съавторство. Peer review при публикуване в списания. 

Заповядайте!

Saturday, August 19, 2017

Удължаване на конкурса за лого

Удължаваме срока за подаване на проекти за лого на Докторантски център "Св. Климент Охридски". 

Условията на конкурса остават непроменени.

Предложенията Ви очакваме на и-мейл адрес gbelcheva@admin.uni-sofia.bg до 15 септември 2017 година

Получените изображения се публикуват за гласуване във ФБ страницата на проекта: https://www.facebook.com/DoctCent/

Friday, August 4, 2017

Стартира събирането на заявки за научна литература

Започва събирането на заявки за литература в рамките на работен пакет „Достъп“ . Те могат да бъдат изпращани от докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и преподаватели на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Подаването се извършва чрез приложената „Заявка за литература“. Тя трябва да бъде изпратена на phdunisofia[at]gmail.com с тема на съобщението „Заявка за литература“. Заявления, които не са подадени съгласно формата, няма да бъдат разглеждани.

Преди да посочите заглавие, моля проверете дали то не е налично в библиотеката на Университета. 

Крайният срок изпращане  е до 04.09.2017 г. включителноПоради ограничения, свързани с външни за проекта нормативни изисквания, заявки, подадени след посочения срок, няма да бъдат включени в общия списък за закупуване.

Постъпилите заявки ще бъдат проверени и обработени в Университетска библиотека. Окончателният списък на заглавията подлежи на съгласуване с експертния съвет на проекта. След доставката на книгите ще публикуваме своевременно съобщения за тяхната наличност и възможностите да бъдат ползвани.